Missie & Visie

Missie
HALO JOBBING draagt bij aan een actieve en gezonde samenleving, omdat bewegen belangrijk is. Middels onze activiteiten zorgen we voor een passend aanbod voor scholen, verenigingen en stichtingen.

Bij de uitvoering van al onze activiteiten werken wij met professionele en gekwalificeerde begeleiders en docenten. We zorgen ervoor dat instanties een educatieve, actieve en/of creatieve activiteit krijgen, waar ze nog lang op kunnen terugkijken. Onze activiteiten  passen we altijd aan de wensen van de klant aan, binnen de mogelijkheden van HALO JOBBING.

Visie

Bij het aanbieden van onze activiteiten kijkt HALO JOBBING naar het basisschoolkind van 4-12 jaar, de middelbare scholier van 12-18 jaar en de werkende volwassene van 18-65 jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. Wij letten hierbij vooral op onderwijs, werk, thuis en omgeving van alle partijen. Wij streven naar een aansluiting van onze activiteiten aan de behoeften en ontwikkeling van bovengenoemde groepen.

Ondernemerschap, innovatief
Ondernemerschap is binnen HALO JOBBING een belangrijk kenmerk. Ontwikkelingsbereidheid is een vereiste. We denken in termen van kansen en innovatie en zijn bereid op verantwoorde wijze risico’s te nemen om kansen waar te maken.

De Uitvoering

Bij de uitvoering van de activiteiten vervult de docent een sleutelrol. Een goede docent garandeert een goede uitvoering van de activiteit. Om succesvol te zijn, is de inzet en de ontwikkeling van de docenten en de organisatie van essentieel belang. Wij willen ons verbeteren, geïnspireerd door de veranderingen in de samenleving.

Samenwerkende partijen

HALO JOBBING wil een toonaangevende partner zijn voor het onderwijs in Metropool regio Rotterdam - Den Haag. De komende jaren zal HALO JOBBING de samenwerking met derden in Nederland verder willen uitbouwen. De uitwerking van deze uitbreiding is de komende jaren onderwerp van gesprek.


Maatschappelijk verantwoord

HALO JOBBING wil de komende jaren maatschappelijk verantwoorde activiteiten blijven aanbieden voor scholen, verenigingen, stichtingen, bedrijven en overheidsinstanties. In de open dialoog zullen we op onze mogelijkheden wijzen bij de bestaande en eventuele nieuwe partijen.

Voor de verwezenlijking hiervan zullen we op zoek gaan naar organisaties om mee samen te werken.