The Academy

De Academy is een geregistreerde Beroepsonderwijs instelling van Loopbaan Garantie. Een afzonderlijk onderdeel binnen onze organisatie en is een samenwerkingsverband van verschillende sport- ( en bewegen), PABO, pedagogiek en sportmanagement opleidingsinstituten en het Loopbaan- Garantieplan ©.

Onze Academy verzorgt kortlopende trainingen en cursussen  als praktijk aanvulling op HBO en MBO opleidingen. Ons team vertaalt in samenwerking met haar partners in deze trainingen en cursussen de praktijk vraag van haar opdrachtgevers, onderwijsinstellingen, bedrijven, sportorganisatie en gemeentelijke overheden naar pragmatische uitvoering van taken en activiteiten.

De cursussen en trainingen hebben een pragmatische en praktische waarde. Na de training/cursus kunnen afgestudeerden doelgericht en geëquipeerd aan de slag bij de verschillende hierboven genoemde opdrachtgevers.

Vraag de diverse trainingen en cursussen DIRECT bij ons aan!

De trainingen zijn ontwikkeld op aandringen van diverse sectoren binnen de arbeidsmarkt. De trainingen zijn logische onderdelen binnen het Loopbaan-Garantieplan en geven dan ook goede vooruitzichten op een baan. Ze zijn vooral gericht op studenten met een mbo en hbo-diploma die, voor een directe en concrete aansluiting op de arbeidsmarkt en specifieke functies zoals de sportbuurt coach, sportinstructeur brede school, zich extra willen voorbereiden en verdiepen.

Bekijk de diverse trainingen en cursussen.
geregistreerde beroepsonderwijs instelling