School op SEEF

School op Seef aanbod

Halo Jobbing is coordinator van het School op Seef programma in Metropool Den Haag - Rotterdam. SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

De doelstellingen

  • Het programma SCHOOL op SEEF heeft zeven doelstellingen:
  • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
  • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.

De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Wilt u meer weten? Download onze brochures over programma School op SEEF, wat betekent het voor uw school en hoe ziet onze praktische verkeerseducatie eruit.

U kunt zich tevens via bijgaand formulier aanmelden voor een intake procedure. Onze accountmanagers nemen binnen 1 werkdag direct contact met u op. 

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.