Verkeerseducatie

Ons verkeerseducatie aanbod

Halo Jobbing is de centrale verkeerseducatie partner voor basisscholen in Metropool Den Haag - Rotterdam. Als onder andere coordinator van het School op Seef , organisator van het praktisch verkeersexamen en uitvoerder van het programma Totally Traffic beschikken wij over alle relevante kennis, ervaring en docenten. Ons verkeerseducatie aanbod is hét programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Ons nieuwe Pumptrack BMX fiets programma spreekt het jonge kind ernom aan. Het leveren van een "vraaggericht" aanbod staat binnen onze aanpak centraal. Het juiste aanbod geeft immers het beste resultaat.

 

Onze doelstellingen

Het programma kent een aantal doelstellingen:

  1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  2. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats.
  3. Ouderparticipatie heeft een centrale rol bij  onze programma's.
  4. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  5. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
  6. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Wilt u meer weten?  

U kunt zich tevens via bijgaand formulier aanmelden voor een intake procedure. Onze accountmanagers nemen binnen 1 werkdag direct contact met u op.

.

Rooster  Lijst 

per pagina
Stel een Aflopende Directie in

1 Artikel(en)