Ondersteuning bij subsidie aanvraag

HALO JOBBING en de gemeenten waar zij actief is ( Rotterdam en Den Haag) vinden het belangrijk dat elk kind in de genoemde gemeenten zijn of haar talenten ten volle kan ontwikkelen.

Subsidies om onderwijs te ondersteunen

Scholen, instellingen en organisaties, die zich inzetten voor hun  jeugd, kunnen door de gemeente ondersteund worden door middel van subsidies.

Waarom subsidie?

Met behulp van subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs.

Maar er is meer dan alleen onderwijs, ook ouderbetrokkenheid, de zorgstructuur in en om de school, het ontwikkelen van talenten en het verbeteren van de doorstroom naar de arbeidsmarkt dragen hier aan bij. HALO JOBBING levert hieraan, middels voor-tussen- en naschoolse educatieve beweeg en spelactiviteiten, al meer dan 15 jaar haar bijdrage.

Subsidie aanvragen

Over het algemeen wordt de aanvraag door de schooldirectie of het schoolbestuur  zelf ingediend. HALO JOBBING heeft de afgelopen 5 jaar innig met verschillende scholen succesvol aan de aanvraag samengewerkt. Wij kunnen u daarin pragmatisch ondersteunen.

 Let op: uw aanvraag voor een schooljaar moet vóór 1 april voorafgaand aan het jaar dat de subsidie wordt uitgevoerd, ingediend worden. Een aanvraag voor een kalenderjaar moet vóór 1 juni ingediend worden.

Wetten en regels

Indien u de aanvraag zelfstandig indient hou dan aub rekening met planning en de bestaande wetten en regels. Wij hebben ze hieronder  voor u op een rijtje gezet:

Procedures
Indien u een subsidie zelfstandig aanvraagt, dan moet hierop binnen 8 weken worden beslist. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is wordt de beslistermijn opgeschort. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn ontvangt u hierover bericht van de gemeente.

Subsidieregelingen Rotterdam

Het Rotterdamse Onderwijsbeleid van 2015-2018 is bekend. Wij delen graag de belangrijkste punten uit het beleid met u. Van Beter Presteren naar Leren loont!

De afgelopen jaren zijn we met Beter Presteren hard bezig geweest om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want de onderwijsresultaten zitten in de lift. Rotterdam is dé onderwijsstad van Nederland en de opdracht voor de aankomende jaren is dan ook om de stad nóg sterker te maken. Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs. Goed onderwijs daagt uit, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Het maakt leerlingen sterker en daarmee tevens de stad. Kortom: Leren loont!

Meer weten over de Speerpunten 2015-2018 klik hier.

 

 

Samen met HALOJOBBING

Indien HALOJOBBING u bij de aanvraag van dienst kan zijn neem dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar!

Direct contact!?