100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Nieuw: inzet ouders bij pauzegym

De tussen schoolse opvang, ookwel TSO of pauzegym genoemd is een belangrijk moment tijdens de schooldag. Steeds vaker wordt de begeleiding van de kinderen, als gevolg van toenemende werkdruk bij de docenten, aan ouders en/of externe organisatie overgelaten. Halo Jobbing snapt , als een van deze externe organisatie, als geen ander wat de tussen schoolse opvang inhoudt en wat het kost. En juist voor het kosten aspect hebben we een oplossing ontwikkeld, de “online beweegcoach”.

Direct contact?

Wilt u al een kijkje nemen in ons lesaanbod geschikt voor de ouders op uw school? Klik hier of mail naar info@halojobbing.nl.

 

Wat is het?

Via de online beweegcoach worden de ouders op een methodische en didactische wijze “online” getraind in het begeleiden en instrueren van kinderen bij spellen en andere activiteiten tijdens de pauze/overblijf.

Hoe ziet het eruit?

De online beweegcoach is een online educatieplatform. Via de schooldirectie ontvangen (overblijf)ouders een inlogcode om “online” te trainen en theoretisch examens af te kunnen leggen.De trainingen en examens zijn gericht op het kunnen organiseren, uitvoeren en begeleiden van eenvoudige spelvormen zoals Jagerbal, lijnenloop, iemand is ‘m niemand is’m, etc.

Onderwijs en begeleiding

Deze online dienst wordt ook fysiek ondersteund door het inzetten van zogenaamde Beweegcoaches tijdens de praktijkexamens. De Beweegcoaches zijn afgestudeerde HBO-ers van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Uw (overblijf) ouders worden dus ondersteund door professionele docenten. De persoonlijke ondersteuning tijdens de TSP/pauzegym is schaalbaar. Afhankelijk van de vraag en behoefte van de (overblijf)ouders kunnen er 1 of meerdere Beweegcoaches de (overblijf)ouders verder ondersteunen bij het in de praktijk bren gen van de lesstof. Anders gezegd; helpen bij het naar de praktijk vertalen van de theorie-lessen.

 

Bekijk onderstaande introductie video van de beginnende ouders en onze trainer:

Online video’s en instructies

De online beweegcoach biedt  tijdens haar trainingen leskaarten aan. De leskaarten betreffen onder andere eenvoudige spellen en activiteiten geschikt voor zowel onderbouw als bovenbouw- leerlingen. Daarnaast zijn er ook complexe leskaarten aangaande gezondheid, verkeersveiligheid, coaching en intake technieken.

Hieronder een overzicht van enkele van onze leskaarten. Bekijk ze rustig ter orientatie op ons trainingsaanbod voor ouders, docenten en uw basisschool leerlingen.