100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Advies over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs!

De minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd om mee te denken over hoe de gevolgen van de Coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn.

Halo Jobbing werkt al bijna 25 jaar samen met u in het onderwijs. Ook in deze lastige tijd denken wij en onze collega’s op de basisscholen graag met u mee. Wij hebben de adviezen van de Onderwijsraad gelezen en vervolgens 3 adviezen geprobeerd te vertalen naar een werkbare situatie in school en/of op het plein. Onze oplossingen zijn, in verband met haalbaarheid en financiering, ook gerelateerd aan het eerder door de schoolbesturen van de grote steden gepubliceerde Noodplan.

 

Advies 1 over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs!

Trek mensen van buiten het onderwijs en de kinderopvang aan om leraren en pedagogisch medewerkers te ondersteunen en zo de opvangfunctie voor kinderen en jongeren in een instabiele of onveilige thuissituatie in stand te houden en te versterken. Verstrek hiervoor vanuit de Rijksoverheid een vergoeding.

Oplossing HaloJobbing

In januari van dit jaar ( het lijkt een eeuw geleden) hebben wij u per post en mail geïnformeerd over het Noodplan van de schoolbesturen van de grote steden. Wij verzorgen, zoals voor vele van u bekend, bij veel basisscholen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de voor-,tussen-en naschoolse activiteiten. Dit doen we met enthousiaste en goed opgeleide mensen, zoals sport en beweegdocenten, onderwijsassistenten en/of pedagogisch medewerkers. Deze uitstekend opgeleide mensen zijn vaak al op uw scholen aanwezig en kunnen in deze tijd ( ter ondersteuning en uitvoering van extra taken) langer op de school blijven en worden ingezet.

Heeft u direct behoefte aan deze dienst? Bel ons op 070- 40 43 162 of mail naar info@halojobbing.nl wij staan in deze tijd 24/7 voor u beschikbaar.

 

 

Advies 2 over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs!

Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven. Kijk daarbij naar voor- en nadelen vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken.

Oplossing HaloJobbing

Als de zomervakantie start hebben onze medewerkers normaal gesproken vakantie. Het eerder gepubliceerde Nood en actieplan adresseert een 4-daagse lesweek. Als gevolg van Corona kan dat zelfs een 2 0f 3 daagse week worden. De opvang van de leerlingen en het aanbod van activiteiten (sport/spel/creatieve vakken/burgerschap/loopbaan oriëntatie, etc.) op de andere dagen is door onze pedagogische medewerkers eenvoudig vorm te geven. Onze pedagogische medewerkers zijn bevoegd en gekwalificeerd. In sommige gevallen lopen zij zelfs al rond op uw basisschool

Heeft u direct behoefte aan deze dienst? Bel ons op 070- 40 43 162 of mail naar info@halojobbing.nl wij staan in deze tijd 24/7 voor u beschikbaar.

Advies 3 over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs!

De raad beveelt verder aan te kijken wie er van buiten het onderwijs of de kinderopvang kunnen bijspringen om deze opvang in de lucht te houden. Veel mensen zitten nu thuis, onder wie zzp’ers zonder opdrachten en inkomen. Een aantal van hen kan leraren en medewerkers van de kinderopvang ondersteunen. Maar ook mensen in aanpalende beroepen en disciplines – zoals psychologen, sportinstructeurs en educatiemedewerkers van culturele instellingen – kunnen onder begeleiding en toezicht van leraren of gekwalificeerde pedagogisch medewerkers meehelpen de opvang te verzorgen.

Oplossing HaloJobbing

Zoals bekend zijn onze BSO en TSO medewerkers actief op en rond verschillende basisscholen in Den Haag en Rotterdam. Onze toch al op de school aanwezige TSO en/of BSO pedagogische medewerkers kunnen eenvoudig en op kwalitatieve wijze als aanvulling de taken van de onderwijsassistent als combinatiefunctie oppakken. Uw onderwijsassistent kan dan worden ingezet  ter vervanging, of ondersteuning, of voor opvang ter voorkoming dat groepen naar huis worden gestuurd.

Heeft u direct behoefte aan deze dienst? Bel ons op 070- 40 43 162 of mail naar info@halojobbing.nl wij staan in deze tijd 24/7 voor u beschikbaar.