100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

26 januari 2018 Halo Jobbing is coördinator Programma School op SEEF.

Met trots maken we melding van het feit dat Halo Jobbing de aanbesteding van de MRDH ( metropool regio Rotterdam-Den Haag), VERKEERSEDUCATIE PERCEEL 2: de coördinator gewonnen heeft.

De gunning is een voor ons een bewijs van bewezen diensten in het onderwijs in de metropool regio Rotterdam -Den Haag en specifiek op het gebied van coördinatie en verkeerseducatie, aldus adviseur strategie en organisatie drs. Clyde Tdlohreg. Vanuit Halo Jobbing zijn we al meerdere jaren actief op het gebeid van verkeerseducatie en verkeersveiligheid bij basisschool leerlingen. Zo organiseren we al jaren lang het praktisch verkeersexamen in zowel de gemeente Den Haag als Rotterdam. Wij zijn met onze andere diensten op het gebied van voor-, tussen- en naschoolse activiteiten een bekende partij in de regio.

Henk Zwennes, Senior Jurist, Afdeling Strategie & Beleid van de MRDH is duidelijk. Na het verificatie gesprek tussen partijen was het interne gesprek na vertrek kort en krachtig: gunnen! Het professionele en kwalitatieve verhaal en de toelichting van Halo Jobbing was realistisch en  paste bij hetgeen op papier is aangeboden. Het coördineren van het programma School op SEEF vraagt kennis verkeer en van het onderwijslandschap in de regio. Daarnaast moeten de coördinator in staat zijn een professioneel team van verkeersleerkrachten aan te sturen en op de juiste momenten bij de juiste scholen aan te laten sluiten. Halo Jobbing gaat hier de komende jaren met veel enthousiasme mee aan de slag.

Over programma School op SEEF:

SCHOOL op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende verkeersplaten, en van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. Het geeft de (verkeers)leerkracht alle hulpmiddelen om met verkeersveiligheid aan de slag te gaan. SCHOOL op SEEF is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland.

Over de MRDH:

Om de huidige en toekomstige generaties een plek te bieden waar welvaart en welzijn goed samenvloeien, is samenwerking noodzakelijk. Digitalisering, wonen, werken, verkeer en duurzaamheid zijn immers uitdagingen die verder gaan dan de gemeentegrens. Het succes van een stedelijke regio bepaalt de economische kracht van dat gebied en zelfs van het land. Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen de 23 gemeenten hun kennis en krachten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.