100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Certificeren als Gezonde school

Gezonde School is een door de overheid gestuurd programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Vanuit Halojobbing leveren wij een door de Gezonde school erkende beweeginterventie, Beweeg Wijs.

Het Gezonde school programma gebruikt een stappenplan. Volgens dit stappenplan kunt u als basisschool werken aan verschillende thema’s, met de inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Ook aan de slag met het thema “bewegen”? Beweeg Wijs is erkend!

De vier pijlers van de Gezonde school

Als onderdeel van de Gezonde School werkt u samen met ons aan het gezondheidsthema “bewegen. “Voor een optimale gezondheidsbevordering zorgen wij samen met u dat het thema aandacht krijgt op de vier pijlers van de Gezonde School:

Educatie

Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan bewegen door implementatie van onze Beweeg Wijs interventie. Wij zorgen voor de training van uw onderwijsteam en dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.

Schoolomgeving

Schoolomgeving – Via de implementatie van de Beweeg Wijs interventie stimuleert de school gezond gedrag door aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het Beweeg Wijs schoolplein) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).

Signaleren

Leraren en andere medewerkers herkennen door de implementatie van Beweeg Wijs gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. Wij trainen hen hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).

Beleid

Beleid – Via implementatie van de erkende interventie Beweeg Wijs leveren wij uw school handvatten  zodoende maatregelen voor gezondheidsbevordering  in het schoolbeleid vast te kunnen leggen. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Klanten en ervaringen

★ ★ ★ ★ Met de naschoolse activiteiten van Halo Jobbing zijn de kinderen voorzien van een kwalitatieve en leuke tijdsbesteding en ontlasten we het personeel – Directeur Herman van CBS de Gantel
★ ★ ★ ★ Een groot voordeel is dat de activiteiten bij ons op het schoolplein kunnen worden gedaan – Directeur Martijn van De Nicolaas School

Ik vind het het Rekenen en Taal-spel superleuk!

Amy, 11 jaar

★ ★ ★ ★  Halo Jobbing ondersteunt ons om ook de juiste activiteiten te kiezen zodat het divers is: sport, spel. Nou noem het maar op: drama, toneel. . – Directeur Lidia Taal Oranje school
★ ★ ★ ★ Halo Jobbing organiseert allerlei sportactiviteiten bij ons, ze zijn heel erg educatief en heel erg aantrekkelijk voor kinderen. – Directeur Emira van basisschool de Spiegel

Meer verhalen van onze fan’s!

Klik hier!

Alles weten over de erkende interventie Beweeg Wijs? Dat kan!

De Gezonde school aanpak

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat uw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maken wij samen met u van losse activiteiten één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Zo werkt u doelgericht en efficiënt aan een gezonde leefstijl van uw leerlingen

U staat er als school niet alleen voor. De interne coördinator en de externe adviseur vormen samen een team:

Gezonde school-coördinator

De Gezonde School-coördinator is een rol die u of één van uw collega’s op zich neemt. De coördinator is de contactpersoon voor een gezonde leefstijl op uw school voor het team, de ouders, verzorgers en de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst  . Vanuit Halo jobbing ondersteunen en leveren wij, indien u onze Beweeg Wijs interventie inzet, de gezonde school coördinator.

Gezonde school-adviseur

De Gezonde School-adviseur van de GGD adviseert en begeleidt uw school bij elke stap van de Gezonde School-aanpak. De adviseur helpt u ook bij de aanvraag van het vignet Gezonde School.  Halo Jobbing heeft een goede samenwerking met  de Gezonde School-adviseur van de GGD in de Metropool regio. Voor scholen in regio Haaglanden mail naar: gezondeschool@ggdhaaglanden.nl  Voor scholen in Gemeente Den Haag neem contact op met Carla van Blitterswijk Kenter carlavanblitterswijk@ggdhaaglanden.nl

Meer weten hoe u kunt starten met de Gezonde school? Dat kan!

Bekijk onze foto gallery