100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Verkeersplein

Halo Jobbing is de centrale verkeerseducatie partner voor basisscholen in de Metropool Den Haag – Rotterdam. Als onder andere coordinator van het  programma School op Seef , organisator van het praktisch verkeersexamen en uitvoerder van het programma Totally Traffic, beschikken wij over alle relevante kennis, ervaring en de juiste docenten. 

Maak een afspraak
Verkeerseducatie met een eigen verkeersplein! Dat is FUN!

Wat is er mogelijk?

Dick Bruna oefenstraat

Verkeersplein (1)
Dick Bruna oefenstraat (verkeersplein), t/m 4 jaar, uitgevoerd door onze School op SEEF verkeersleerkrachten.

De oefenstraat bestaat uit verschillende praktijkoefeningen waarbij kinderen spelenderwijs oefenen in het verkeer. Bij de uitvoering worden ook de ouders betrokken zodat ouder en kind samen kunnen oefenen met veilig oversteken.

Doel: Spelenderwijs oefenen met veilig oversteken in het verkeer.
Doelgroep kinderen van 2 t/m 4 jaar.
Alle kinderen en ouders kunnen deelnemen.

School op SEEF plein

Verkeersplein (2)
School op SEEF, verkeerskunsten Fietsparcours, uitgevoerd door Breed Actief en de verkeersleerkrachten van Halo Jobbing

Op het Verkeerskunsten Fietsparcours oefenen kinderen de basisvaardigheden van het fietsen. Door middel van uitdagende behendigheidsoefeningen vergroten kinderen in een veilige omgeving hun fietsvaardigheid.

Doel: Spelenderwijs vergroten van de fietsvaardigheid.
Doelgroep: Kinderen vanaf 5 jaar.

BMX fietsplein

Verkeersplein (3)
De BMX-clinic uitgevoerd door de verkeersleerkrachten van Halo Jobbing zorgt ervoor dat kinderen op een speelse manier hun fietsvaardigheden verbeteren, zoals balanceren, manoeuvreren en snel anticiperen op gebeurtenissen in hun omgeving.

Door middel van kleurrijke fietsen, stoere shirts en gediplomeerde Urban Sports Trainers, spelen wij in op de belevingswereld van kinderen.

 Doelgroep: 5 t/m 12 jaar

Ibrahim Wijbenga Beleidsmedewerker Onderwijs bij Gemeente Den Haag

“Wij werken al jaren naar tevredenheid samen met Halo Jobbing bv die voor ons het praktisch verkeersexamen organiseren en uitvoeren i.s.m. het scholenveld van Den Haag. Door hun inzet en professionaliteit leren Haagse kinderen veilig fietsen in hun eigen stedelijke omgeving Den Haag. Zij dragen zo bij aan een veilig verkeersklimaat in Den Haag.”

Ger Lulofs, Adviseur Mobiliteit

Onze netwerkpartner Halo Jobbing doet voor ons de uitvoering van het praktisch fietsexamen en dit gebeurt naar alle tevredenheid voor het 5e jaar. En de gemeente Rotterdam heeft de intentie uitgesproken om dit verlengen met nog 3 jaar.

Ook met andere projecten zoals SchoolopSeef en het Jeugdvakantieland wordt succesvol geleid en uitgevoerd.

Alma de Jong Beleidsmedewerker Mobiliteit Gemeente Leidschendam-Voorburg

“Voor het praktische verkeersexamen verzorgt Halo Jobbing de organisatie vooraf en op de dagen zelf de het praktische verkeersexamen op locatie. Met Halo Jobbing hebben we korte rechtstreekse lijntjes waardoor er snel en met de juiste persoon aandachtspunten kunnen worden besproken en opgelost. Ook dit jaar is, ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis, het praktische verkeersexamen succesvol verlopen.”

Elke Helmus Beleidsmedewerker Verkeer Metropoolregio Rotterdam Den Haag

“Sinds het schooljaar 2018-2019 verzorgt HaloJobbing voor ons de coördinatie en werving voor het programma SCHOOL op SEEF. Ze zijn een prettige en actieve samenwerkingspartner, die bijv. inspeelt op de wervingswensen van gemeenten. En ook vanuit het bredere veld van verkeerseducatie de aansluiting met andere projecten in brengt, alsmede het gebruik van sociale media, om het bereik en aandacht van SCHOOL op SEEF te vergroten.”

Staat verkeersveiligheid bij u ook hoog in het vaandel!