100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Programma School op SEEF

Halo Jobbing is coordinator van het School op Seef programma in Metropool Den Haag – Rotterdam. SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een gemeenschappelijk belang staat binnen SCHOOL op SEEF centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Veilig in het verkeer is een voorwaarde!

Doelstellingen

Het programma SCHOOL op SEEF heeft zeven doelstellingen:

 

  • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
  • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
  • De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Aan de slag!

De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Wilt u meer weten? Download onze brochures over programma School op SEEF, wat betekent het voor uw school en hoe ziet onze praktische verkeerseducatie eruit.

U kunt zich tevens via bijgaand formulier aanmelden voor een intake procedure. Onze accountmanagers nemen binnen 1 werkdag direct contact met u op.