Online apotheek Drogisterij Unique met de beste prijzen van Nederland.

100 specialisten ontzorgt personeel onze klanten geven ons een 8,9 25+ jaar ervaring

Cookie verklaring

Deze cookieverklaring geldt alleen voor Halo Jobbing BV, gevestigd te Den Haag.

Halo Jobbing BV maakt op haar website gebruik van cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.

 1. Het gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Doelen bij het gebruik van cookies:

 1. uw voorkeuren op te slaan tijdens uw website bezoek en enige tijd daarna;
 2. onze website te verbeteren voor u;
 3. u ingelogd op de website te laten blijven;
 4. artikelen in uw winkelmand te bewaren en terug te halen;
 5. het afrekenproces van de webwinkel vlot te laten verlopen;
 6. u de mogelijkheid bieden uw voorkeuren te onthouden;
 7. statistieken over uw website gebruik te verzamelen.

 

 1. Soorten cookies en hun doelstellingen

Soorten cookies

Wij gebruiken enkel functionele cookies alsmede Google Analytics.

 1. Toestemming voor het gebruik van cookies

Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies (session cookies) om onze website goed te laten functioneren. Voor deze cookies hebben wij geen toestemming nodig. Het gaat om tijdelijke cookies, die nadat u de browser heeft afgesloten ook worden verwijderd.

Ook gebruiken wij Google Analytics cookies voor het bijhouden van websitegedrag en opnieuw bereiken van eerdere bezoekers op basis van het websitegedrag. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

 1. Cookies van derden

Op onze website bevindt zich content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content zoals video’s van Youtube. De content kan je door de buttons delen op social media. Dit gebeurt via social media cookies van de social media kanalen.

Voor het privacy beleid van derden die cookies op onze website plaatsen verwijzen wij u door naar de privacyverklaring en de cookieverklaring van deze derden.

 

 1. Grondslag van de verwerking

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele verplichting;
 2. of Halo Jobbing heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking;
 3. of u heeft toestemming verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Uw privacy rechten

De AVG kent u de volgende rechten toe:

o          recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken;

o          recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden uw persoonsgegevens meteen na het verstrijken van die plicht verwijderd;

o          recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

o          recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens (het recht om persoonsgegevens over te dragen);

o          recht om vergeten te worden;

o          recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar info@halojobbing.nl.

Stuur hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wanneer het gaat om inzage in uw persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, vragen wij u tevens om een kopie van de cookie mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in uw browserinstellingen.

 

 1. Cookies blokkeren of verwijderen

U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te verlenen voor het gebruik van cookies. U kunt cookies ook blokkeren of verwijderen via uw browserinstellingen. Het verschilt per browser hoe u dit moet aanpakken. U kunt hierover uitleg vinden in de help-functie van uw browser.

Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, blokkeren of verwijderen kan dit tot gevolg hebben dat onze website minder goed werkt.

 

 1. Wijziging cookieverklaring

Halo Jobbing B.V. behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring te allen tijden te  wijzigen. Wijziging van de cookieverklaring kan nodig zijn, bijvoorbeeld als onze website wordt aangepast of de regelgeving rondom cookies verandert. Houdt derhalve deze webpagina nauwlettend in de gaten voor de meest recente versie.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatst gepubliceerde cookieverklaring op onze website.

 

 1. Slot

Heeft u nog vragen en/ of opmerkingen? Neem dan contact op met onze privacy officer C. Tdlohreg via privacy@halojobbing.nl.

 

Den Haag, december 2021

Halo Jobbing BV

wettelijke bewaarplichten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In dat geval kunnen wij aan de bewaring aanvullende voorwaarden verbinden.

Indien de afgesproken of wettelijke termijnen verlopen zijn, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Indien u wilt weten welke bewaartermijnen er gelden voor uw persoonsgegevens dan kunt u daarvoor contact opnemen met info@halojobbing.nl.

Hoe beveiligen wij uw  persoonsgegevens?

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Minimaal eenzelfde niveau van beveiligingsmaatregelen leggen we ook derden op, die noodzakelijkerwijs voor de uitvoering van onze dienstverlening, over  uw persoonsgegevens beschikken.

Nieuwsbrief

Aan onze klanten en/of kandidaten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee worden zij geïnformeerd over onze actualiteiten. Uw e-mailadres wordt enkel toegevoegd aan onze mailinglijst met expliciete toestemming van u. U kunt uw toestemming intrekken op de in deze privacyverklaring aangegeven wijze.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij doen noch aan profilering noch nemen wij besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Welke rechten heeft u op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:

 • recht op inzage van de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar info@halojobbing.nl.  Stuur hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee en maak ter bescherming van uw privacy uw  BSN-nummer onleesbaar.

Wij zullen uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen met het recht op verlenging van de termijn met nogmaals 4 weken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

 1. Bij onze privacy officer

Het kan zijn dat u ondanks onze inspanningen om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, u alsnog bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u zich richten tot onze privacy officer de heer C. Tdlohreg. Hij is bereikbaar 070 – 40 43 162 of per email clyde@halojobbing.nl

 

 1. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien de afhandeling door onze privacy officer te wensen overlaat , dan kunt u een klacht indienen  bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt daarbij het klachtenformulier invullen op de website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805250

In een brief is het raadzaam om de volgende punten te vermelden:

–              om welke organisatie het gaat;

–              om welke persoonsgegevens het gaat;

–              of u eerder contact heeft gehad met de organisatie;

–              hoe de organisatie heeft gereageerd op uw klacht;

–              wat u met de klacht wil bereiken.

 

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste versie die op onze website is gepubliceerd.

Den Haag, december 2021

 

Halo Jobbing BV