Tussenschoolse opvang (Play2Live©)

Halo Jobbing (Play2Live©) gaat aan de slag met bewegen in de school; bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Samen proberen we elk kind elke dag (met plezier) minimaal een uur te laten bewegen. De nadruk ligt daarbij op spelen, bewegen en beleving.

Wij maken altijd gebruik van een zogenaamdeTussenschoolse opvang (TSO) coördinator, welke zal samenwerken met de brede school coördinator van de school. Het schoolplein zal in diverse vakken worden onderverdeeld; het chillvak,  het rekenen en taal spellen vak en een specifiek spel vak.

Voor een impressie, kijk aub naar onderstaande video.

De speldocenten zullen, als onderdeel van het curriculum een programma aanbieden waarbij sport, spel en plezier centraal staan. De Halo Jobbing coördinator zal vanuit de huidige structuur een nieuwe TSO structuur introduceren. Bij deze nieuwe structuur en methodiek zullen alle vakken in het teken staan van rekenen en taal spellen. De indeling van de leerlingen zal op groepsniveau plaatsvinden.

De precieze invulling van het programma zal in een later stadium in overleg met de school worden vastgesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de beschikbare pleinen en velden van de school.

Onze minimale bezetting is gebaseerd op 1 docent per 20 leerlingen.

Ons kwaliteitsmanagement

De kwaliteitsmanager zorgt voor;

 • Intervisie, training en opleiding
 • Updaten en vernieuwen van rekenen en taal spellen
 • Ontwikkelgesprekken met de docenten
 • Relatiemanagement
 • Check & control van de weekplanningen
 • Waarborging VLAP: Veilig, Leerzaam, Arbeid en Plezier

De TSO coördinator stelt het weekprogramma op volgens de Play2Live methodiek;

 • Pedagogische - en methodische opbouw van sport en spelactiviteiten
 • Variatie
 • Indien de school gebruik maakt van inzet van ouders, is het niveau en zijn de vaardigheden van de beschikbare ouders relevant
 • Begeleiden en coordineren van de leerlingenraad, inzet en begeleiding jr coaches (groep 7 en 8)

30 minuten pre-educatie en 30 minuten post-educatie

 • Presentatie weekplanning en activiteiten van de dag
 • Evaluatie van gemaakte afspraken met het gehele team
 • Borging van de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Kwaliteitsmanagement met ouders en / of docenten van de school

 

Direct een maatwerk offerte aanvragen? Klik hier

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.